جارستان- هواپیمای شرکت کاسپین در آسمان مشهد، دچار مشکل در ارابه فرود شد.

به گزارش خبرگزاری میزان هواپیمای شرکت هواپیمایی کاسپین که از شیراز عازم مشهد بود، هنگامی که برای فرود در فرودگاه مشهد آماده می شد، با مشکل در ارابه فرود مواجه و اعلام کرد که چرخ دماغه هواپیما باز نشده است.

پس از اعلام مشکل به برج مراقبت، باند فرودگاه مشهد برای فرود اضطراری این هواپیما بدون چرخ دماغه، آماده شد اما پس فرود، مشخص شد که چرخ هواپیما باز بوده و نشان دهنده وضعیت چرخ در کابین خلبان مشکل داشته است.

گفتنی است که این پرواز بدون مشکل در مشهد به زمین نشست و مسافران در سلامت هستند.