جارستان-۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای خواستار بررسی صلاحیت علی مطهری به عنوان نائب رئیس مجلس شدند.

محمدعلی پورمختار با اعلام این خبر به ایسنا گفت: ۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به هیات ناظر در ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس(هیات رسیدگی به اعتراضات مرکب از روسای کمیسیون های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس) خواستار بررسی و سلب صلاحیت علی مطهری از نائب رئیسی مجلس شدند.

نامه روز گذشته علی مطهری به مصطفی پورمحمدی درباره رفع ابهامات و ارائه توضیحات در مورد اعدام های سال ۶۷ با واکنش های برخی نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ) مجلس مواجه شد.