جارستان-اختاپوس یکی از فداکارترین مادران طبیعت است این آبزی به مدت ۵۳ ماه از تخم‌هایش مراقبت می‌کند؛ هرگز آنها را ترک نکرده و غذا نمیخورد. پس از تولد بچه ها مادر از خستگی و گرسنگی می میرد.