جارستان / در بازار امروز شنبه ۳۰ مرداد ماه ۹۵ بهای دلار امریکا به ۳۵۴۰ تومان و قیمت یورو به ۴۰۱۵ تومان رسید.