در روزهایی که رسانه‌های حامی دولت با کوچکترین خطایی توقیف می‌شوند، به نظر می‌رسد چراغ سبز به نشریات مخالف دولت نشان داده شده است تا در آخرین سال دوره اول دولت روحانی بیشتر از هر زمانی به دولت او فشار وارد شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در روزهای گذشته بعد از لغو مجوز هفته نامه یالثارات این نشریه اعلام کرد که انتشار خود را از سرخواهد گرفت و اتفاقا منتشر هم شد و کسی هم به مدیران این نشریه اعتراض نکرد. رئیس مجلس گفته بود انتشار این نشریه را پیگیری می‌کند و  قوه قضائیه به این نشریه مجوز داده بود.

اتفاقی مشابه آنچه تا کنون چهار بار برای هفته نامه ۹ دی(به مدیرمسئولی نماینده سابق مجلس) اتفاق افتاده است و هر بار این نشریه با توان و سرمایه‌گذاری بیشتر دوباره با دهن کجی به دولت و نهادهای انتخابی نظام منتشر شده است و حالا خبر از بازگشت چهارباره این نشریه منتشر شده است.

این نشریات تندرو در سال‌های گذشته محور حملات خود را روی سه گروه متمرکز کرده بودند. دسته اول حمله به نامزدهای انتخابات سال ۸۸ و فعالان سیاسی انتخابات آن دوره بود. دسته دوم حمله به هنرمندان و روشنفکران و دسته سوم کارگزاران وزارت خارجه. اما به نظر می‌رسد در سال آینده به صورت متمرکز حملات به سمت دولت شدت بیشتری خواهد گرفت.

نشریات دانشجویی اصولگرا نیز در حالی زشت‌ترین ادبیات ممکن را درباره منتخبان مردم به کار می‌برند که مدتی قبلسیصد نشریه مستقل و اصلاح‌طلب سیاسی و اجتماعی در نامه‌ای به رئیس جمهور از وضعیت نابسامان نشریات دانشجویی در ایران انتقاد کرده بودند.

3736353433323130