جارستان- آقای جعفرزاده اظهارات کذبی در خصوص موکل بنده مطرح نموده و مدعی شدند آقای بقایی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور خارج نموده که علیرغم درخواست های مکرر ما، آقای جعفرزاده هیچ سند و مدرکی برای اثبات حرف های خود منتشر نکردند و حاضر به پذیرش اشتباه و عذرخواهی هم نیستند.

به گزارش دولت بهار، سید علی اصغر حسینی وکیل حمید بقایی در خصوص شکایت موکلش علیه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت: از این نماینده مجلس به اتهام نشر اکاذیب و ایراد افترا در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران شکایت کرده ایم و پرونده در جریان رسیدگی می باشد.

وی در خصوص علت طرح این شکایت گفت: آقای جعفرزاده اظهارات کذبی در خصوص موکل بنده مطرح نموده و مدعی شدند آقای بقایی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان از کشور خارج نموده که علیرغم درخواست های مکرر ما، آقای جعفرزاده هیچ سند و مدرکی برای اثبات حرف های خود منتشر نکردند و حاضر به پذیرش اشتباه و عذرخواهی هم نیستند.

حسینی در خصوص شرطی که با آقای جعفرزاده گذاشته بود که اگر این نماینده مجلس تا تاریخ ۱۵ مرداد اسناد و مدارک ادعای خود را منتشر کند برای همیشه شغل وکالت را کنار می گذارد و در غیر این صورت آقای جعفرزاده از سمت نمایندگی مجلس استعفا دهد، گفت: با توجه به اینکه آقای جعفرزاده بدون انتشار هرگونه سند و مدرکی مدام ادعای کذب خود را تکرار می کردند و به هیچ وجه حاضر به قبول اشتباه خودشان هم نبودند، نهایتاً این پیشنهاد را مطرح کردیم و البته برای ما از ابتدا مشخص بود که ایشان هیچ سند و مدرکی ندارند ولی فقط می خواستیم این موضوع برای افکار عمومی خصوصاً مردم شریف رشت اثبات شود.

وی در پایان گفت امیدواریم همه خصوصاً نمایندگان محترم مجلس که باید در رعایت قوانین و مقررات پیش قدم باشند، قبل از اینکه چنین مطالبی را در سطح رسانه ها مطرح و با آبروی دیگران بازی کنند، تحقیقات لازم را انجام داده و با سند و مدرک صحبت کنند تا در مقام اثبات اظهارات خود شرمنده مردم نشوند.