جارستان/کاربران ایرانى شبکه هاى مجازى بعد از حق کشى درباره بهداد سلیمى به پیج فدراسیون جهانى وزنه بردارى حمله کردند.

هجوم کاربران ایرانى به فدراسیون جهانى
به گزارش “ورزش سه”، هیات ژورى رقابت دسته سنگین وزن وزنه بردارى المپیک با تصمیم عجیب خود باعث حذف بهداد سلیمى که در مرحله تک ضرب رکورد المپیک را شکسته بود، شدند.

بسیارى از کاربران ایرانى شبکه هاى مجازى و خصوصا اینستاگرام بعد از این راى جنجالى توسط هیات ژورى که خیلى ها به نقش آیان بعنوان رییس فدراسیون جهانى وزنه بردارى اشاره کردند،

به صفحه فدراسیون جهانى حمله و با انواع و اقسام مختلف اعتراض خود را به این تصمیم اعلام کردند.