جارستان/با پایان یافتن دوران حرفه‌ای مایکل فلپس، رکورد افسانه‌ای او برای همیشه ثبت شد. فلپس در آتن ۲۰۰۴ و پکن ۲۰۰۸ تواسنت هشت مدال به دست بیاورد و در لندن ۲۰۱۲ و ریو ۲۰۱۶ ۶ مدال و در مجموع بیست و هشت مدال رنگارنگ را در تاریخ المپیک به نام خود ثبت کند. مدالهایی که ۲۳ تای آنها طلا بود و این شناگر آمریکایی را در تاریخ ورزش دنیا ماندگار کرد.