در این دوره مربیگری ۱۳ روزه بیست و سه بانوی فوتبالیست از سراسر کشور حضور داشتند. 
 این دوره مربیگری زیر نظر مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران و در ۲ بخش تئوری و عملی انجام شد.