فهیمه فتحی /با گذشت یکسال از شروع به کار دولت سیزدهم که خود را دولت انقلابی و حامی مظلومان می نامد میگذرد، طبق شعارهای انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور کشورمان و شعارهایی که در میتینگ های انتخاباتی شان مرتبا تکرار می شد انتظار میرفت، این دولت عدالت و تحقق آن را طبق شعارهایشان در تمام مولفه های مدیریتی سرلوحه عملکرد خود قرار دهند اما متاسفانه با گذشت یکسال از فعالیت دولت جدید ، در عملکرد مدیران بالایی ،میانی و سطوح پایین تر، مدیران استانی اصلا چنین چیزی به چشم نمی خورد این عدالت نه در زندگی معیشتی مردم، نه در اقتصاد ،نه در اشتغال ،نه در  اجتماع و حتی در   فرهنگ نیز به چشم نمی خورد.
یکی از مقوله های عدالت که در بالا بدان اشاره شد عدالت در فرهنگ بود، که در این چند خط بیشتر سعی داریم به این مقوله بپردازیم .
با توجه به فراوانی رسانه ها در گیلان اعم از مکتوب و بر خط، تعداد رسانه ها در گیلان بسیار گسترده و بالطبع افراد زیادی نیز بعنوان خبرنگاران فعال در عرصه رسانه ی استان مشغول به فعالیت هستند با توجه به اینکه در آستانه ۱۷ مرداد روز خبرنگار قرار داریم
و با توجه به اینکه حدود یکسال از انتصاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می گذرد و تاکنون ایشان چندین نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار کرده اند اما متاسفانه افراد دعوت شده به نشست های خبری جناب مدیر کل کاملا گزینشی و سلیقه ای بوده است ،این مدیر جوان انقلابی بیشتر سعی نموده اند رسانه های همسو با دولت و رسانه های معتدل و پایگاه های خبری و روزنامه های بیشتر به سمت دولت را مورد لطف و عنایت خود قرار دهند و حتی یک رسانه منتقد دولت برای یک بار هم در طی یکسال مدیریت ایشان به نشست خبری شان دعوت نشده است و جالب تر اینکه جناب مدیر کل ارشاد اسلامی سال گذشته به دفتر چندین پایگاه خبری و خبرگزاری دولت نیز سر زدند نکته جالب تر این است که مدیر یکی از این پایگاه های خبری که به تازگی به اتهام ارتشا دستگیر شده بود که بعد به قید وثیقه آزاد شد نیز یکی از کسانی بود که مدیر کل به دفترشان رفته بودند
این پایگاه خبری برای مدتی نیز از دسترس خارج بود و در سرچ گوگل بعد از تایپ نام پایگاه  اصلا بالا نمی آمد.
نکته جالب تر هم این بود که مدیر  پایگاه خبری مذکور توسط مدیر کل ارشاد و فرهنگ اسلامی تجلیل و وی شخصا به دیدار مدیر مسئول  پایگاه خبری مذکور رفته و با وی دیدار داشته است .
واقعا جای بسی تاسف است که در دولتی که با شعار عدالتخواهی و دولت انقلابی بر سرکار آمده است و مدیرانی که مرتبا پشت تریبون ها حرف از عدالتخواهی و انقلابی بودن می زنند این چنین سلیقه ای عمل شود و خبرنگاران زحمتکش و رسانه های فعال را که گاهی نقد سازنده به عملکرد دولت دارند را حذف و حق شان را تضییع می کنند
اگرچه ممکن است با نوشتن همین چند خط نیز از تجلیل روز خبرنگار و یک کارت هدیه که شاید ارزش ریالی آن فقط  دو  میلیون ریال باشد نیز محروم بشوم اما این حذف و محرومیت باعث نمیشود تا رسالت و وظیفه خود را انجام ندهم
در کنار این رفتار سلیقه ای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان رفتار سلیقه ای و گزینشی بسیج رسانه استان گیلان نیز قابل تآمل است،عموما بسیج یعنی همگانی و حمایت از همه ،نه حمایت از قشر و طیف خاص.
بسیج رسانه استان هم با عملکرد جزیره ای و گزینشی خود در استان گیلان فقط با معدود رسانه ها و خبرنگارانی همکاری دارد و عده ای دیگر حتی خبر از جلسات و نشست هایی که برگزار میکنند ندارند و در کنار همه اینها خبرنگارانی هستند که قلم تعریف و تمجید شان از مدیران استانی گوش فلک را کر کرده است و حاضرند بخاطر همان یک‌کارت هدیه دویست تومانی همکاران خود را نزد مدیران استان و مدیران روابط عمومی تخریب کنند و به خبرنگاران منتقد بتازند که چرا نقد می کنید؟ برای بنده واقعا جای بسی تعجب و تاسف است ‌که فرهنگ و رسانه تا این حد در استان رو به افول و سقوط است .
البته به نظر من نقد سازنده نه تنها کار بدی نیست بلکه میتواند به عملکرد بهتر مدیران کمک کند .
نقد نباید مغرضانه و از سر عناد و عداوت باشد اما نقد منصفانه و به دور از حب و بغض بسیار مفید و میتواند موثر و تاثیر گذار باشد .
متاسفانه عده ای از مدیران استانی و در تبعیت از آنها مع الاسف عده ای از خبرنگاران به این امر تاکید دارند که مرتبا و یومیه یک قلم در دست خبرنگار  باشد تا به تعریف و تمجید دولت و مدیران بپردازد ،که به تمام مقدسات قسم و سوگند به قداست قلم این رسالت خبرنگاری نیست
و اینگونه رفتاربا افراد زحمتکش و دلسوز رسانه عدالت رسانه ای  نیست،عدالت رسانه ای این نیست،عدالت رسانه ای یعنی اینکه خبرنگار و رسانه منتقد نیز خبرنگار است نه دشمن شما .
خبرنگار منتقد دشمن شما نیست دلسوز نظام و انقلاب و خون پاک هزاران شهید پاک و مقدس است