مراسم ویژه شهادت حضرت قاسم علیه السلام با عنوان «أحلَی مِنَ العَسَل» امروز با حضور دانش آموزان در مهدیه رشت برگزار شد.
حضرت قاسم ابن‌الحسن (ع) در شب عاشورا در گفتگو با عموی بزرگوارشان امام حسین علیه السلام شهادت را شیرین‌تر از عسل دانستند: «أحلَی مِنَ العَسَل».
این واقعه مهم بسیاری از ارزش‌ها و فضیلت‌هایی که در روح و روان نوجوانی همچون «قاسم بن الحسن علیه السلام» شکل‌گرفته را روشن می‌کند و می‌تواند برای جوانان و نوجوانان این مرز و بوم چراغ راهی هدایتگر باشد.