👈 شنیده ها حکایت از احتمال تغییر در راس سازمان اوقاف و امور خیریه استان دارد.

👈 در همین راستا، از یکی از روحانیون جوان که سابقه ریاست بر اداره اوقاف و امور خیریه چندین شهرستان استان را در کارنامه دارد، به عنوان گزینه محتمل برای تصدی بر کرسی ریاست این سازمان نام برده می شود.