🔹غریبی به همراه مربی خود یک لایو نیم ساعته برگزار کرد؛ این بار اما نه خبری از کری و رجز خوانی بود و نه فیگورهای اساطیریِ فیک را شاهد بودیم؛ در این لایو اعتراف شد که هالک ایرانی یک کاراکتر فیک بوده و هیچ برنامه ای جز شوهای مضحک اینستاگرامی برای موفقیت نداشته است!

🔹جالب ترین بخش لایو اما جایی بود که مربی هالک ایرانی، رسما او را فیک نامید و خود سجاد غریبی هم که کنار او نشسته بود و این ادعا را تایید کرد! جمله هایی که مربی غریبی به زبان آورد به خوبی نشان می دهد که فضای مجازی تا چه اندازه می تواند یک آدم معمولی را به چهره شناخته شده ای تبدیل کند که هیچ شباهتی به آن چه می گوید ندارد:

🔹”این آقا اصلا هیچ عنوانی ندارد. برای چه او را فالو می کنید. وقت ارزشمندترین چیز یک انسان است. به کار خودت برس. چرا این آقا که عنوانی ندارد را فالو می کنی؟ خیلی هستند که تلاش می کنند ولی چرا پیگیر یک آدم فیک هستید!