🔺علی بهادری جهرمی گفت:

🔹 قانونگذار روش کالابرگ را برای پرداخت یارانه‌ها به مردم پیش‌بینی کرده اما تا فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم همین شیوه کنونی پرداخت نقدی یارانه‌ها استمرار خواهد داشت.