شهردار رستم آباد گفت: صبح امروز مخزن گاز یک دستگاه خودروی نیسان در حال سوخت گیری در جایگاه CNG رستم آباد منفجر شد.

علی رجبی افزود: خودرو و جایگاه سوخت که هر دو بیمه اند خسارت دیده اند و میزان خسارت توسط کارشناسان در دست بررسی است.

وی در خصوص علت حادثه گفت: کارشناسان اعلام کرده اند مخزن گاز خودرو فرسوده و غیر استاندارد بود و به صورت دستی نصب شده بود.

شهردار رستم آباد افزود: در این حادثه به کسی آسیب نرسید.