معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

 

🔹احتمال شروع موجود جدید کرونا در فصل گرما خارج از انتظار نیست./ ایسنا