🔺 با حکم استاندار گیلان، مرتضی رضایی صوفی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان منصوب شد.

 

🔹ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان از جمله سوابق رضایی صوفی است.