رک و راست با نماینده رشت
مسعود مجاوری
جارستان؛اول بار که کلیپ وکیل رشت در شبکه های مجازی دست به دست می شد وپیام تبریک سال نوی آقای وکیل(تبریک سال هزارو سیصدوچهارصد)را بعنوان شوخی عید و خنده ارسال میکردند به یکی دوتا از دوستان نزدیکم تذکر دادم که نکنید، آدم عاقل که آبروی شهرش را نمی برد،اشتباه لفظی برای هرکسی پیش می آید من و شما ندارد.مگر آدم بی نقص داریم؟
چند جایی هم صحبتهای نماینده رشت را درشبکه های اجتماعی دیدم .خب انتظاری نمیشود داشت،نه که توقع امثال من بالا باشد نه.
سطح استدلال، زبان آماری،منطق گفتاری،دایره واژگان،زبان بدن و…آدم را راغب به دیدن نمی کرد..من به ایشان رای ندادم،اصلن این دوره رای ندادم و جزپنجاه و چند درصدی بودم که پای صندوق نرفتند،چرایش بماند.اما اینها نافی حق شهروندیم در مقام یک انسان ومطالبه ام بعنوان یک روزنامه نگار نیست.
آقای احمدی؛کلیپ گفتگو-بهتراست بگویم مجادله شما با سید مجید حسینی- را دیدم،همه که اعضای ستاد انتخاباتی شما و یا دفترتان نیستند که مدام تاییدتان کنند،چه توقعی دارید؟!
یک روزنامه نگار حق دارد بشما بگوید تفکرتان “غلط” است و اگر طاقت شنیدن ندارید چرا نماینده مجلس شدید؟بخصوص وقتی که به زبان آمار و با دلیل به جنابعالی درمقام عضو کمیسیون آموزش بگوید “عدالت آموزشی”دراین کشور وجود ندارد.
واقعن فکر می کنید ما عدالت آموزشی داریم؟شما از ازدیاد کامپیوتر و لوازم آموزشی در کشور صحبت می کردید او از توزیع نامناسب این امکانات می گفت شما از “رشد”شاخصهای کمی می گفتید و او از “کیفیت” و خروجی نظام آموزشی می گفت.
برادر بزرگوار،ضریب جینی در علم اقتصاد نشان دهنده ی فاصله طبقاتی است وقتی ۵۰درصد آموزش کشور را خصوصی کردید و ۵۴درصد دانش آموختگان مدارس دولتی جز سه هزار نفر اول کنکور هم نیستند از چه دفاع میکنید؟از تعداد میزو صندلی مدارس و میزان بهره مندی دانش آموزان از نیمکت؟ازاینکه پنجره مدارس را پرده می زنند و دیوارها را رنگ می کنند؟وقتی ۸۶درصد ورودیهای پزشکی دانشگاه تهران جز سه دهک بالای برخوردار اقتصادی هستند آیا جایی برای دفاع می ماند؟فاصله طبقاتی کم بود فاجعه آموزشی هم اضافه شد؟بی عدالتی آموزشی که شاخ و دم ندارد،لابد می فرمایید چون در گذشته با گچ تدریس میکردیم و حالا فول اتوماتیک به بچه های مردم درس می دهیم پس پیشرفته ایم!
آقای نماینده؛ما هم در دوره جنگ با بخاری نفتی خودمان را گرم می کردیم و حالا بخاری گازی داریم پس خیلی پیشرفت کردیم؟بعد زمان را نمی بینید؟در همین افغانستان-بیخ گوشمان-مردم هنوز از بخاری هیزمی استفاده می کنند ما باید ذوق کنیم؟
آقای “دکتر”احمدی،شما عضو کمیسیون آموزش مجلس هستید و قرار است برای آینده فرزندان ما”تصمیم گیری”کنیدچطور خبر ندارید که رتبه اول کنکور پزشکی از کدام دهک اقتصادی آمده است؟بله حرجی بر شما نیست اگر ندانید در خراسان شمالی چند دانش اموز دبیرستانی داریم اما ناآگاهی شما از تفاوت سطح آموزشی در مدارس دولتی و غیر دولتی بسیار غم انگیز است،بسیار…
آقای نماینده؛شما باید”واریانس”(پراکندگی حول محور میانگین) نظام آموزشی کشورمان راچه به لحاظ کمی و چه کیفی رصد کنید و بدانید چه تعداد از دانش آموزان کشورمان از متوسط امکانات آموزشی بهره مندند و برای بهره مندی سایرین طرح و برنامه عملیاتی داشته باشید.اینکه در کشور ما موشک تولید می کنند و شما آنرا محصول همین نظام آموزشی می دانی(گفته های شما مقابل سید مجید حسینی) تحسین برانگیز است و اگر نظام آموزشی ما توانسته این خروجی را داشته باشد پس تولید پراید محصول کدامین عملکرد شما تصمیم سازلن آموزشی است که در تصادف با گاری زهوارش در می رود؟!
آقای دکتر؛ من با مجید حسینی و نحله ی فکری اش مرزبندی دارم اما از حق نباید گذشت در مباحث آموزشی از شما خیلی”سرتر “بود و ایکاش او بر جایگاه شما نشسته بود،شاید-عرض کردم شاید-طرحی نو در می انداخت.
آقای نماینده،مهم نیست که شما محصول حضور حداکثری هستید یا نه؟بقول معروف”النصر لمن غلب”.شما پیروز این رقابت شدید وحالا که پشت این میز نشسته اید شان آنرا رعایت کنید.صحبتهای شما در تاریخ این دیار می ماند و به یقین می دانید که من و شما می رویم،تاریخ و مردم اند که می مانند.