خلوص و پاکدستی یا موج سواری رسانه ای

خلوص و پاکدستی یا موج سواری رسانه ای

پس از بازداشت یکی از اعضای شورای شهر رشت به اتهام دریافت رشوه، باز هم بحث پاکدستی و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم در شورا، به بحث داغ فضای‌ مجازی تبدیل شده‌است.

چگونه می‌توانیم از آنها محافظت کنیم؟
آثار اخبار جنگ بر روان کودکان؛

چگونه می‌توانیم از آنها محافظت کنیم؟

واقعیت این است که بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند از رویدادهای جهان بی‌خبر بمانند؛ دایره تبعات جنگ برای مردمان دور و نزدیک بسیار زیاد است؛ علی‌الخصوص کودکان.

درمورد پایگاه نظامی «نواتیم» اسرائیل که هدف  موشکی ایران قرار گرفت چه می‌دانیم؟

درمورد پایگاه نظامی «نواتیم» اسرائیل که هدف موشکی ایران قرار گرفت چه می‌دانیم؟

جارستان: پایگاه هوایی نواتیم که در اثر حمله موشکی صبح امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عملیات خارج شد از بزرگترین پایگاه های نظامی دشمن است.   این پایگاه در نزدیکی شهرک بئرالسبع و جنوب سرزمین های اشغالی قرار دارد.   پایگاه هوایی نواتیم از معدود پایگاه های هوایی رژیم صهیونیستی که دارای سه باند پروازی

سیاسی

اقتصادی