شش هزار امضا برای کیارستمی

شش هزار امضا برای کیارستمی

جارستان – بیش از ۶ هزارنفر از اهالی فرهنگ و هنر با امضای نامه‌ای خواهان اعمال شفافیت و عدالت در پرونده پزشکی عباس کیارستمی شدند. برای نخستین  بار روز دوشنبه ١١ مرداد ماه مطلبی با عنوان «شما تنها نیستید» به منظور همراهى با خانواده  عباس کیارستمی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن ۴۰۰ چهره

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو