قطع آب مشترکان پرمصرف جدی می‌شود/ الگوی مجاز مصرف آب ۳۰ درصد کم شد

قطع آب مشترکان پرمصرف جدی می‌شود/ الگوی مجاز مصرف آب ۳۰ درصد کم شد

مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: امسال براساس شرایط فعلی الگوهای مصرف را تغییر داده‌ایم و برای برخورد با مشترکان پرمصرف تصمیمات جدی اخذ شده است که پس از تصویب کارگروه سازگاری با کم‌آبی این تصمیمات اجرایی خواهد شد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو