مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان: خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی در طرح ۳۰۷۰ به بیستمین ایستگاه رسید

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان: خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی در طرح ۳۰۷۰ به بیستمین ایستگاه رسید

جارستان: درخواست کفالت و بازرسی فنی ، کمک هزینه مراسم ترحیم و برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری بعنوان سه خدمت جدید در هشتمین دوشنبه دیجیتالی طرح ۳۰۷۰ رونمایی گردید . علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر اظهار داشت : در ادامه اجرای طرح ۳۰۷۰ که با هدف توسعه خدمات

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو