در ۴۵ روز نخست اجرای طرح ۳۰۷۰ سازمان تامین اجتماعی: ۵۰ درصد بیمه شدگان گیلانی کمک هزینه ازدواج خود را بصورت کاملاً غیرحضوری دریافت نمودند 

در ۴۵ روز نخست اجرای طرح ۳۰۷۰ سازمان تامین اجتماعی: ۵۰ درصد بیمه شدگان گیلانی کمک هزینه ازدواج خود را بصورت کاملاً غیرحضوری دریافت نمودند 

جارستان: گزارش عملکرد استانها در خدمات غیرحضوری بابت کمک هزینه ازدواج توسط سازمان تامین اجتماعی منتشر شد . علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر افزود : ارائه کمک هزینه ازدواج که در زمره تعهدات کوتاه مدت این سازمان به بیمه شدگان مشمول میباشد بعنوان اولین خدمت غیرحضوری در طرح ۳۰۷۰

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو