کمپین “مبارزه با داروهای جعلی و تقلبی” در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

کمپین “مبارزه با داروهای جعلی و تقلبی” در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد

به مناسبت روز جهانی داروساز و به همت انجمن علمی دانشجویی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، کمپین “مبارزه با داروهای جعلی و تقلبی”، برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد. جارستان_ به همت انجمن علمی دانشجویی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، کمپین “مبارزه با داروهای جعلی و تقلبی” به مناسبت روز جهانی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو