پیش از منتشر شدن فیلم مدیرکل ارشاد گیلان، به وزیر تذکر داده بودیم
افشاگری تازه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس؛

پیش از منتشر شدن فیلم مدیرکل ارشاد گیلان، به وزیر تذکر داده بودیم

جارستان/محمودوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص پرونده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد گیلان گفت:  ما پیش از منتشر شدن این فیلم، از روابط مدیر کل ارشاد استان گیلان اطلاع داشتیم و به وزیر تذکر داده بودیم. این موضوع ریشه‌ها و ابعاد پنهانی دارد که با صراحت نمی‌توان بیان کرد. هر کسی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو