کلبه‌های شکار سابق، اماکن فساد و فحشای امروز؟

کلبه‌های شکار سابق، اماکن فساد و فحشای امروز؟

صدها کلبه با کاربری شکار در منطقه مرداب انزلی واقع شده که عمدتا در فصول زمستان به شکار پرندگان و ماهی به صورت مجاز و غیرمجاز مشغولند و در فصل تابستان اغلب بی‌استفاده می‌ماندند اما اکنون که شکار ممنوع شده استفاده‌های دیگری پیدا کرده‌اند.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو