کلاهبرداری ۹۰ میلیاردتومانی با فروش خانه‌های دیگران

کلاهبرداری ۹۰ میلیاردتومانی با فروش خانه‌های دیگران

شش جاعل اسناد ملکی که ۹۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده‌اند، به دام افتادند. به گزارش خبرنگار ما، چهار روز پیش، دو نفر ضمن حضور در یکی از ادارات ثبت شمیرانات با ارائه یک سند ملکی، اظهار کردند می‌خواهند سند را به نام خریدار ملک ثبت کنند.زمانی که مسئولان اداره ثبت به بررسی سند پرداختند، متوجه

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو