آیا عضو شورای شهر رشت اتهام دخالت در عزل و نصب‌ها را تایید می‌کند؟سکوت حجت جذب درباره اظهارات دکتر کلانتری

آیا عضو شورای شهر رشت اتهام دخالت در عزل و نصب‌ها را تایید می‌کند؟سکوت حجت جذب درباره اظهارات دکتر کلانتری

جارستان؛ دکتر کلانتری که تا هفته گذشته به عنوان یکی از همراهان اصلی حاج محمدی شناخته می‌شد و از او به عنوان گزینه اصلی تصدی معاونت برنامه‌ریزی شهرداری رشت ذکر می‌شد به ناگاه از چرخه مدیریتی حذف شد. پس از عدم انتخاب او متن پیام‌های او با شهردار جدید و پرحاشیه رشت در فضای مجازی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو