با افزایش کاربران سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت: کاهش تقریبی یک میلیون بار مراجعه به شعب تامین اجتماعی سراسر کشور طی یک هفته

با افزایش کاربران سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت: کاهش تقریبی یک میلیون بار مراجعه به شعب تامین اجتماعی سراسر کشور طی یک هفته

جارستان: با سه خدمتی جدید رونمایی شده مقرری بیمه بیکاری ، کفالت و کمک هزینه کفن و دفن ، تعداد خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی در قالب طرح ۳۰۷۰ به ۲۰ عنوان رسید. به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، دکتر مصطفی سالاری در هشتمین جلسه هفتگی رونمایی از سامانه‌های

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو