کشف مواد افیونی در رشت

کشف مواد افیونی در رشت

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان گفت : ۲۸ کیلوگرم هرویین و شیشه در رشت کشف و ضبط شد. جارستان_ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان امروز گفت : ماموران انتظامی این مقدار مواد مخدر را در بازرسی از یک خانه کشف و ضبط کردند.سرهنگ مجید رسول زاده افزود : ۲ برادر ۲۷ و ۲۹ ساله و

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو