انتخاب سر پهلوان سال ۱۴۰۱ کشتی گیله مردی

انتخاب سر پهلوان سال ۱۴۰۱ کشتی گیله مردی

جارستان/ مویدی نائب رییس انجمن کشتی گیله مردی کشور در حاشیه مسابقات کشتی گیله مردی انتخابی سر پهلوان سال ، اظهار داشت : مسابقات انتخابی سر پهلوان سال ۱۴۰۱ کشتی گیله مردی که توسط انجمن کشتی گیله مردی کشور برگزار گردید و این رقابت ها همه ساله در اسفند ماه انجام می شود و رقابت های

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو