در نشست مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با دکتر روزبهان: توسعه فعالیت‌های کشتیرانی دریای خزر در منطقه آزاد انزلی

در نشست مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر با دکتر روزبهان: توسعه فعالیت‌های کشتیرانی دریای خزر در منطقه آزاد انزلی

جارستان،به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی مدیرعامل جدید کشتیرانی دریای خزر کاپیتان تفتی عصر امروز به همراه جمعی از معاونین با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون توسعه روابط و ارائه خدمات در حوزه تجارت در بنادر کاسپین و انزلی تبادل نظر کردند. بنابراین گزارش دکتر

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو