۲۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب کشاورزی و آب شرب گیلان تخصیص یافت

۲۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب کشاورزی و آب شرب گیلان تخصیص یافت

جارستان:مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین و ساماندهی آب کشاورزی و شرب استان گیلان تخصیص یافت. به گزارش ایرنا امیرمرادی درجلسه کارگروه شورای حفاظتی منابع آب شهرستان املش در فرمانداری این شهرستان افزود: براساس مصوبه هیأت وزیران ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین آب زراعی و آب شرب

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو