مشکلات بانکی مانع اصلی رکود واحدهای صنعتی آستارا

مشکلات بانکی مانع اصلی رکود واحدهای صنعتی آستارا

جارستان:رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا با اشاره به اینکه ۲۳درصد واحدهای تولیدی این شهرستان غیرفعال هستند گفت: مهم ترین مشکل این واحدهای تولیدی راکد موانع بانکی است. محسن آهنی روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر ۷۲ واحد صنعتی و معدنی دارای مجوز در شهرستان استارا وجود دارد که از

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو