ارمنیان انزلی کریسمس را در منازل خود جشن گرفتند

ارمنیان انزلی کریسمس را در منازل خود جشن گرفتند

ریاست شورای خلیفه گری ارامنه بندرانزلی گفت : امسال ارامنه انزلی مراسم مذهبی خود را به جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با اعضای خانواده در منازل خود جشن می گیرند . سیمون هوسپیان عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : جامعه ارامنه به صورت یک خانواده همواره در غم ها و شادی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو