خیران آستارا ۱۰۷ کپسول اکسیژن به بیماران کرونایی اهدا کردند

خیران آستارا ۱۰۷ کپسول اکسیژن به بیماران کرونایی اهدا کردند

جارستان:خیران در آستارا به منظور کمک به بیماران کرونایی بستری در بیمارستان، ۱۰۷ سیلندر کپسول اکسیژن را خریداری و به شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تحویل دادند. به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان آستارا به ایرنا، مدیر این شبکه اعلام کرد: با توجه به افزایش مراجعه بیماران کرونایی به بیمارستان و

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو