وزیر بهداشت: کرونا به جای خموشی به سمت چموشی می رود/ برای روزهای سخت آماده تر شویم

وزیر بهداشت: کرونا به جای خموشی به سمت چموشی می رود/ برای روزهای سخت آماده تر شویم

جارستان به نقل از ایسنا؛ وزیر بهداشت با بیان اینکه ویروس کرونا چموشی های جدیدی در دنیا دارد و به جای خموشی به سمت چموشی و سرکشی می رود، گفت: بنابراین باید خودمان را مجهزتر و برای روزهای سخت، آماده تر کنیم اما تردید ندارم که با وفاق و آرایش جدید نیروها برای تهاجم به

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو