معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان: سفر و دید و بازدید نوروزی دو عامل گسترش شیوع کرونا

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان: سفر و دید و بازدید نوروزی دو عامل گسترش شیوع کرونا

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: سفر و دید و بازدید نوروزی دو عامل گسترش شیوع کرونا هستند و استفاده از فضای مجازی بهترین روش جایگزین دید و بازدیدها است. دکتر آبتین حیدرزاده با بیان اینکه کارکنان بهداشت و درمان سال پر زحمت و سختی را پشت سر گذاشتند

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو