هشدار خزان مرگبار با لامبدای بومی

هشدار خزان مرگبار با لامبدای بومی

جارستان:دلتا در کشور رقص مرگ به راه انداخته و لامبدا هم خودش را به مرزهایمان رسانده است؛ جهش‌هایی که هم جان گرفته و هم رمق. اما ترسناک‌تر از هر دوی آن‌ها، ویروسی است که خودمان بساط جهشش را فراهم کرده‌ایم و بعید نیست پاییز ۱۴۰۰، فصل تولدش باشد. هیچ بعید نیست به گزارش سلامت نیوز

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو