ترمز مرگ و میر کرونایی در گیلان کشیده شد

ترمز مرگ و میر کرونایی در گیلان کشیده شد

جارستان:سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان با اشاره به کاهش فوتی‌های ناشی از بیماری کووید ۱۹ د در این استان به ویژه طی یک ماه اخیر گفت: طی یک ماه اخیر فوتی‌های ناشی از بیماری کووید ۱۹ در اغلب روزها در این استان صفر شده‌است. دکتر فردین مهرابیان روز یکشنبه در گفت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو