چطور در نوروز معاشرت سالمی داشته باشیم؟

چطور در نوروز معاشرت سالمی داشته باشیم؟

جارستان به نقل از سلامت نیوز؛ عطیه میرزا امیری: تا وقتی کرونا نبود، روزهای آخر سال که به جشن سالِ نو و عید منتهی می‌شود، روزهای شلوغ و پررفت‌وآمدی بود. روزهایی که خانواده‌ها برای خانه تکانی، خرید و برنامه‌ریزی برای گذراندن تعطیلات در تکاپو و تلاش بودند و دل‌شان می‌خواست تعطیلات سالِ نو را یا مسافرت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو