جریمه کرونایی بیش از ۵۰ هزار خودرو در اولین روز دی

جریمه کرونایی بیش از ۵۰ هزار خودرو در اولین روز دی

جارستان به نقل از ایسنا؛ نیروی انتظامی از جریمه بیش از ۵۰ هزار خودرو در اجرای طرح محدودیت تردد شبانه در روز گذشته خبر داد. نیروی انتظامی در تشریح عملکرد خود در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در اولین روز از دی ماه امسال اعلام کرد: در این روز ۷۶۸۵ نیرو در ۱۹۵۸

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو