یک جراح پلاستیک و زیبایی عنوان کرد؛ افزایش آمار جراحی‌های زیبایی بینی همزمان با شیوع کرونا

یک جراح پلاستیک و زیبایی عنوان کرد؛ افزایش آمار جراحی‌های زیبایی بینی همزمان با شیوع کرونا

جارستان به نقل از ایسنا؛ فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی با اشاره به افزایش آمار جراحی‌های زیبایی بینی همزمان با شیوع کرونا گفت: دور کاری بسیار از کارمندان و غیرحضوری بودن دانشگاه‌ها و همچنین داشتن وقت اضافه توسط بسیاری از افراد سبب شده که تمایل به انجام جراحی های زیبایی در شرایط کرونا بیشتر

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو