کرونای آفریقایی جان یک هرمزگانی را گرفت

کرونای آفریقایی جان یک هرمزگانی را گرفت

جارستان_ایسنا؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان ا اشاره به اینکه تاکنون ۴۴ مورد کرونای آفریقایی در پارسیان، بندرلنگه و بندرعباس شناسایی شده است، تصریح کرد:یک بیمار مبتلا به کرونای آفریقایی در هرمزگان جان باخت. دکتر فاطمه نوروزیان، با بیان اینکه یک بیمار مبتلا به کرونای آفریقایی در هرمزگان جان باخت، افزود: فرد جان باخته

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو