رییس انستیتو پاستور ایران اعلام کرد؛ تست سریع و رایگان کرونا در مراکز بهداشتی / کارایی این تست‌ها در اوایل بیماری

رییس انستیتو پاستور ایران اعلام کرد؛ تست سریع و رایگان کرونا در مراکز بهداشتی / کارایی این تست‌ها در اوایل بیماری

جارستان به نقل از ایسنا؛ رییس انستیتو پاستور ایران با اشاره به وضعیت استفاده از تست های سریع آنتی ژن در مراکز بهداشتی، گفت: تست های آنتی ژن سریع در اوایل بیماری قدرت بیماریابی خوبی دارند و طبق پروتکل ها، در سیستم دولتی و در مراکز بهداشتی تابع وزارت بهداشت مورد استفاده قرار می گیرند.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو