بی توجهی به پروتکل های بهداشتی منجر به موج جدید کرونا می شود

بی توجهی به پروتکل های بهداشتی منجر به موج جدید کرونا می شود

جارستان-ایسنا؛معاون علوم پزشکی گیلان با تاکید بر دریافت دزهای کامل واکسن کرونا، گفت: عادی انگاری و بی توجهی نسبت به پروتکل های بهداشتی می تواند منجر به موج جدید کرونا شود. دکتر آبتین حیدرزاده در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه تزریق واکسن کووید۱۹ همچنان در بیش از ۴۶۰ مرکز و پایگاه سراسر استان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو