یک کارشناس بهداشت به ازای هر ۳۶۶ واحد صنفی در گیلان/ نظارت بهداشتی دولتی یا صنفی؟!

یک کارشناس بهداشت به ازای هر ۳۶۶ واحد صنفی در گیلان/ نظارت بهداشتی دولتی یا صنفی؟!

جارستان به نقل از فارس؛ حضور ۳۰۰ کارشناس بهداشت محیط و حرفه‌ای در گیلان در حالی است که به گفته جلال‌الدین محمد شکریه، رئیس اتاق اصناف گیلان در این استان بالغ‌بر ۱۱۰ هزار اماکن صنفی وجود دارد و این یعنی به ازای هر ۳۶۶ واحد صنفی یک کارشناس بهداشت در استان حضور دارند و بر

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو