اتهام کشتار، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی نیست؟

اتهام کشتار، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی نیست؟

جارستان به نقل از ایرنا؛ در ستون درنگ روزنامه ایران آمده است: یک نماینده مجلس با ردیف کردن برخی توهمات خودساخته، وزارت بهداشت و البته ستاد ملی مقابله با کرونا را متهم به کشتار دسته جمعی برای کم کردن جمعیت ایران در پیروی از سیاست‌های سازمان بهداشت جهانی کرده است. روزنامه ایران چهارشنبه ۱۹ آذر

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو