اقدامات قبل و بعد از تزریق واکسن در سالمندان

اقدامات قبل و بعد از تزریق واکسن در سالمندان

جارستان؛عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به موارد منع مصرف واکسن کرونا، درباره اقداماتی که سالمندان باید قبل و بعد از تزریق واکسن انجام دهند، توضیحاتی داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محسن شتی درباره اقدامات لازم برای سالمندان قبل و بعد از واکسیناسیون، گفت: اولا باید توجه کرد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو