استاندار در جلسه ستاد مدیریت کرونا گیلان بیان داشت؛ تأکید بر انتخاباتی سالم هم از نظر برگزاری و هم حفظ سلامت مردم / ضرورت رعایت پروتکل‌های کرونایی توسط ستادهای انتخاباتی و هواداران کاندیداها / دستورالعمل بهداشتی انتخابات به‌درستی برای مردم تبیین شود / گیلان در شناسایی و درمان بیماران از استان‌های برتر است

استاندار در جلسه ستاد مدیریت کرونا گیلان بیان داشت؛ تأکید بر انتخاباتی سالم هم از نظر برگزاری و هم حفظ سلامت مردم / ضرورت رعایت پروتکل‌های کرونایی توسط ستادهای انتخاباتی و هواداران کاندیداها / دستورالعمل بهداشتی انتخابات به‌درستی برای مردم تبیین شود / گیلان در شناسایی و درمان بیماران از استان‌های برتر است

جارستان؛استاندار گیلان با تصریح اینکه بر انتخاباتی سالم هم از نظر برگزاری و هم حفظ سلامت مردم تأکید داریم، گفت: لازمست رسانه‌ها دستورالعمل بهداشتی انتخابات را به‌درستی برای مردم تبیین کنند و ستادهای انتخاباتی کاندیداها و هواداران‌شان نیز ، پروتکل‌های کرونایی را بطور جدی مورد توجه قرار دهند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گیلان؛ دکتر

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو